• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PO - 23.4, PIPO - 23.4, Lianlian - 23.3, Paypal VN - 22.7 || [SELL] PO, PIPO - 23.8 PAYPAL - 23 - All Bank

Status
Not open for further replies.
Mua PO 23.40
Mua PPVN 22.70
 
Mua PO 23.42
Mua PIPO 23.40
Mua PPVN 22.75
 
Mua PO 23.40
 
Mua PO 23.42
Mua PIPO 23.42
Mua PPVN 22.70
 
Mua PO 23.41
Mua PPVN 22.75
 
Mua PPVN 22.70
 
Mua PO 23.40
Mua PPVN 22.75
 
Mua PO 23.41
Mua PIPO 23.41
 
Mua PO 23.40
Mua PIPO 23.40
 
Mua PO 23.42
Mua PIPO 23.42
Mua PPVN 22.70
 
Mua PIPO 23.41
Mua PPVN 22.75
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
397,541
Messages
6,881,032
Members
158,866
Latest member
Tobalet

Most discussed of week

Most discussed of week

Back