• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24,Usdt 24.8, Btc 1.090, Ltc 1.76tr, Eth 55.8tr, Wmz 20 [SELL]WMZ 21, PM 24.35,Usdt 25.3, Btc 1065, Ltc 1tr1.79, eth 56.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Sell pm 24.3
 
Sell ussd 25.25
 
Sell pm 24.3
 
Sell ltc 1.7
 
Buy pm 23.75
 
Up
 
Sell pm 24.3
 
Sell usd 25.25
 
Buy wmz 20
 
Sell pm 24.3
 
Buy pm 23.75
 
Up
 
Sell pm 24.4
 
Sell usd 25.3
 
Sell ltc 1.75
 
Sell pm 24.4
 
Up
 
Sell pm 24.4
 
Sell usd 25.3
 
Buy wmz 20
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,216
Messages
7,068,665
Members
170,367
Latest member
iwinappclub
Back
Top Bottom