• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24.7, Usdt 25.3, Btc 1.680, Ltc 2.1tr, Eth 81.5tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25.3, Usdt 26.2, Btc 1745, Ltc 2.15, eth 82.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Buy wmz 20.6
 
Buy pm 24.85
 
Buy usdt 25.3
 
Up
 
Buy pm 24.85
 
Sell usdt 26.3
 
Buy pm 24.85
 
Buy pm 24.85
 
Buy ltc 1.94
 
Up
 
Buy pm 24.85
 
Buy wmz 20.6
 
Buy ltc 1.94
 
Buy pm 24.85
 
Up
 
Buy pm 24.85
 
Sell pm 25.4
 
Buy eth 81tr
 
Buy pm 24.75
 
Sell pm 25,4
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
420,524
Messages
7,097,729
Members
172,600
Latest member
tranvanchien

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom