• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 24.45,Usdt 25.3, Btc 1.480, Ltc 2.1tr, Eth 80.8tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 25,Usdt 25.7, Btc 1505, Ltc 2.15, eth 87.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Up
 
Buy pm 24.35
 
Sell usdt 25.8
 
Buy pm 24.35
 
Sell usdt 25.8
 
Buy pm 24.45
 
Buy usdt 25.3
 
Up
 
Sell pm 25
 
Sell pm 25.05
 
Buy usdt 25.3
 
Sell pm 25.05
 
Buy wmz 20.6
 
Sell usdt 25.8
 
Sell pm 25.05
 
Up
 
Sell pm 25.05
 
Sell usdt 25.95
 
Buy usdt 25.3
 
Sell usdt 25.95
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,512
Messages
7,072,599
Members
170,605
Latest member
linhphanvan1211

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom