• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 23.7,Usdt 24.7,Btc 1.250, Ltc 1.7tr, Eth 63.8tr, Wmz 21 [SELL]WMZ 23, PM 24.25,Usdt 25, Btc 1285, Ltc 1tr1.79, eth 65.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Up
 
Sell usdt 25
 
Buy wmz 20
 
Up
 
Sell pm 24.2
 
Buy wmz 21
 
Sell usdt 25.2
 
Buy pm 23.55
 
Sell usdt 25.3
 
Sell pm 24.2
 
Buy ltc 1.67
 
Up
 
Buy pm 23.65
 
Buy ltc 23.65
 
Buy wmz 21
 
Buy ltc 1.66
 
Buy pm 23.65
 
Sell usdt 25.3
 
Buy pm 23.7
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,514
Messages
7,072,648
Members
170,615
Latest member
dmvipads

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom