• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 23.6, USDT 24.5, WMZ 20.8 [SELL] PM 24.1, USDT 24.9, WMZ 21.8 - All bank

Status
Not open for further replies.
Bán PM 24.2
 
Mua WMZ 20.8
 
Mua USDT 24.5
 
Bán PM 24.1
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,075
Messages
7,067,044
Members
170,225
Latest member
miqos
Back
Top Bottom