• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PM 23.6,Usdt 24.5,Btc 1.090, Ltc 1.76tr, Eth 55.8tr, Wmz 20 [SELL]WMZ 21, PM 24.2,Usdt 25, Btc 1065, Ltc 1tr1.79, eth 56.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
Sell usdt 25
 
Buy wmz 20
 
Nhờ xem giúp đơn hàng:

X65C4CCA8794C7​

Đã chuyển tiền nhưng chưa nhận được USDT.
 
Đơn hàng :

X65C4CCA8794C7​

Tôi đã thanh toán tiền để mua USDT nhưng vẫn chưa nhận được. Website báo đơn hàng đã hủy nhưng tôi vẫn chưa nhận được tiền chuyển trở lại vào tài khoản.
 
Tôi đã điền đầy đủ các thông tin yêu cầu nhưng website báo giao dịch bị hủy. Nếu hủy thì trả tiền lại cho tôi đi.
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
418,069
Messages
7,066,966
Members
170,221
Latest member
AZTradingBot
Back
Top Bottom