• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 23.55, Usdt 24.4, Btc 1030, Ltc 1.76tr, Eth 50.8tr, Wmz 19 [SELL]WMZ 21, PM 24.05, Usdt 24,85 Btc 1045, Ltc 1tr79, eth 51.5tr- All Bank, mmo.

Status
Not open for further replies.
buy usdt 24.4
 
buy pm 23.6
 
sell usdt 24.4
 
buy pm 23.6
 
buy usdt 24.4
 
buy pm 23.6
 
up
 
sell pm 24.1
 
sell usdt 24.9
 
sell pm 24.1
 
buy usdt 24.4
 
buy ltc 1.7
 
sell pm 24.1
 
buy pm 23.55
 
sell pm 24.1
 
buy btc 975
 
sell pm 24.1
 
buy usdt 24.4
 
sell pm 24.1
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,503
Messages
7,043,342
Members
168,843
Latest member
nhacaibj38
Back
Top Bottom