• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM:23.47 ,USDT:24.44 ,BTC:679.580.916 [SELL] PM:23.88 ,USDT:24.77 ,BTC:688.748.300 -- All Bank,Altcoin

Status
Not open for further replies.

AutoPayPM

Exchanger
Verified
Joined
Aug 26, 2015
Messages
2,082
Reactions
181
MR
1.043
Insuree Balance
95356|2000
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-8-usdt-23-05-pm_eu-24-5-sell-pm-23-35-usdt-23-65-pm_eu-27-_vcb-vtb-acb.266584/|60|VIP2|0|5
.
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23820 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24672.0 || [Buy ]
24342.0
BTC: [Sell] 647451841 || [Buy ] 638792209

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23820 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24681.0 || [Buy ]
24351.0
BTC: [Sell] 647891058 || [Buy ] 639228360

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23830 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24684.0 || [Buy ]
24354.0
BTC: [Sell] 647865150 || [Buy ] 639203851

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23810 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24683.0 || [Buy ]
24353.0
BTC: [Sell] 648251850 || [Buy ] 639585030

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23810 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24690.0 || [Buy ]
24360.0
BTC: [Sell] 651464627 || [Buy ] 642757676

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23810 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24683.0 || [Buy ]
24353.0
BTC: [Sell] 652388968 || [Buy ] 643666837

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23850 || [Buy] 23450
USDT: [Sell] 24690.0 || [Buy ]
24360.0
BTC: [Sell] 660822811 || [Buy ] 651990070

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23900 || [Buy] 23500
USDT: [Sell] 24690.0 || [Buy ]
24360.0
BTC: [Sell] 660009623 || [Buy ] 651188109

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23900 || [Buy] 23500
USDT: [Sell] 24698.0 || [Buy ]
24368.0
BTC: [Sell] 656494821 || [Buy ] 647723127

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24704.0 || [Buy ]
24374.0
BTC: [Sell] 647513332 || [Buy ] 638863745

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24720.0 || [Buy ]
24390.0
BTC: [Sell] 650029704 || [Buy ] 641352123

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24742.0 || [Buy ]
24412.0
BTC: [Sell] 649253832 || [Buy ] 640594315

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 23950 || [Buy] 23550
USDT: [Sell] 24733.0 || [Buy ]
24403.0
BTC: [Sell] 647951671 || [Buy ] 639306377

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24737.0 || [Buy ]
24407.0
BTC: [Sell] 652526191 || [Buy ] 643821269

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24715.0 || [Buy ]
24385.0
BTC: [Sell] 652517274 || [Buy ] 643804722

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24717.0 || [Buy ]
24387.0
BTC: [Sell] 653445315 || [Buy ] 644720725

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24722.0 || [Buy ]
24392.0
BTC: [Sell] 651637556 || [Buy ] 642939215

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24729.0 || [Buy ]
24399.0
BTC: [Sell] 652265045 || [Buy ] 643560440

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
========== AUTOPAYPM.COM ==========
PM USD : [Sell] 24000 || [Buy] 23600
USDT: [Sell] 24732.0 || [Buy ]
24402.0
BTC: [Sell] 653738235 || [Buy ] 645015381

Giao dịch Tự Động 24/7 tất cả các ngày Lễ Tết!
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
407,828
Messages
6,983,682
Members
165,606
Latest member
mcwcasinobangld
Back
Top Bottom