• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM-23.1, BTC,BTCE-23.15,Z-22.9[SELL] PM-23.39, WMZ-23.45,BTCE-23.39- VCB,VTB, ACB, ĐÔNG Á, BK

Status
Not open for further replies.
Tăng Rate sell pm 23.4 lên 23.5
 
Tăng Rate buy btce 23 lên 23.05
 
Tăng Rate sell btce 23.45 lên 23.5
 
Tăng Rate buy wmz 22.5 lên 22.55
 
Hạ Rate sell btce 23.5 xuống 23.45
 
Tăng Rate buy wmz 22.55 lên 22.6
 
Tăng Rate buy btce 23.05 lên 23.1
 
Giảm Rate sell btce 23.5 xuống 23.45
 
Tăng rate Buy WMZ 22.6 lên 22.65
 
Tăng rate buy wmz 22.65 lên 22.7
 
Hạ rate buy WMZ 22.7 xuống 22.6
Các bạn có thể giao dịch qua web tự động sau:
Website Auto PM, BTCE: www.vnexmoney.com
Website Auto WWMZ: www.vnexbank.com
 
Hạ rate buy BTCE 23.1 xuống 23
Các bạn có thể giao dịch qua web tự động sau:
Website Auto PM, BTCE: www.vnexmoney.com
Website Auto WWMZ: www.vnexbank.com
 
Tăng rate buy WMZ 23.15 lên 23.2
 
Tăng rate sell WMZ 23.2 lên 23.25
Các bạn có thể giao dịch qua web tự động sau:
Website Auto PM, BTCE: www.vnexmoney.com
Website Auto WWMZ: www.vnexbank.com
 
Hạ Rate sell pm 23.5 xuống 23.45
 
sell 55Z ACB
WMZ:
Z525938599411
Description: Yahoo cua ban, bank cua ban ( So tai khoan + Ten chu tai khoan )
 
Tăng Rate sell btce 23.4 lên 23.45
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,385
Messages
7,084,843
Members
171,441
Latest member
anyTHien
Back
Top Bottom