• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PM 22.6, USDT 23.6, WMZ 20.1 [SELL] PM 23.1, USDT 24.0, WMZ 20.9 - All bank

Status
Not open for further replies.
Mua USDT 23.6
 
Mua WMZ 20.3
 
Mua WMZ 20.3
 
Mua USDT 23.6
 
Bán PM 23.1
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
398,075
Messages
6,887,737
Members
159,283
Latest member
yudel

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom