• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PayPalVN- 23.90, PIPO- 24.35, PO- 24.35, LianLian- 24.35, USDT- 24.5x --[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO --24.x , ¥ Tệ- 3410 ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK

BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....

NHẬN THANH TOÁN TỆ ¥ : Taobao, 1688 ....


Kích vào các biểu tượng ứng dụng để liên hệ,
Admin: Bùi Thành Đạt
Phone: 0989025872
zalo: https://zalo.me/0989025872
skype: https://join.skype.com/invite/vMAHjOysezb0
Facebook : https://www.facebook.com/dat.buithanh.7/
Telegram: https://t.me/BuiThanDat


Trân Trọng !
có 700 Po cần gd nha shop
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

[BUY] PayPalVN- 23.90, PIPO- 24.35, PO- 24.35, LianLian- 24.35, USDT- 24.5x

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO --24.x , ¥ Tệ- 3410 ,ALL BANK​

 

( Cục to rate to hơn )

( Hỗ trợ cục nhỏ lẻ)

SELL : PP, PIPO, PO, LianLian, USDT, ¥ TỆ .....
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

[BUY] PayPalVN- 23.90, PIPO- 24.35, PO- 24.35, LianLian- 24.35, USDT- 24.5x

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO --24.x , ¥ Tệ- 3410 ,ALL BANK​

 
BUY PPVN - Rate 23.90 - AllBank
BUY PO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 24.35 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 24.5x - ALLBANK
 

[BUY] PayPalVN- 23.90, PIPO- 24.35, PO- 24.35, LianLian- 24.35, USDT- 24.5x

[SELL] PPVN, USDT, PO, PIPO --24.x , ¥ Tệ- 3410 ,ALL BANK​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,385
Messages
7,084,855
Members
171,441
Latest member
anyTHien
Back
Top Bottom