• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [Buy] Paypal VN-24.25-EUR 24.8-PO 24.65-PIPO 24.65-Wise 24.5-LIAN 24.6-USDT 25-Bán PP-PO-PIPO-WISE-LIAN-USDT All Bank

Status
Not open for further replies.
up
 
up
 
up
 
up
 
upp
 
upp
 
up
 
uup
 
upp
 
upp
 
up
 
up
 
up
 
up
 
up
 
UP
 
up
 
up
 
up
 
up
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,451
Messages
7,098,420
Members
172,456
Latest member
hailua92
Back
Top Bottom