• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.55,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC

Status
Not open for further replies.

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.50, PO-23.50, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.50, PO-23.50, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.50, PO-23.50, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.50,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.55,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.55,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 

[BUY]PAYPAL-23.05, PP GBP EUR -29.30,PIPO-23.55, PO-23.55, WISE-23.55,LIAN-23.6,Zelle,WIRE,ACH, USDT-23.7x -ALL BANK,GIAO DỊCH TRỰC TIẾP TOÀN QUỐC​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,261
Messages
6,988,248
Members
165,858
Latest member
shirinxd
Back
Top Bottom