• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PayPal - 22.90 , PIPO - 23.25, PO - 23.25 , LianLian - 23.25, [SELL] PP-23.1 , PO-23.45, PIPO -23.45, ALL BANK

Status
Not open for further replies.
Cần bán 20k Po
 
cần bán 10k paypal
 
M1 hoan hỷ Ace nhé
Quanexpo
trao đổi Paypal - Pipo - Po - Lian Lian
Giá đẹp nhất theo thời gian
 
Paypal : 10k
Pipo : 6k
Po : 8k
Cần ra đi
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
407,878
Messages
6,984,137
Members
165,640
Latest member
khoapugmwin
Back
Top Bottom