Exchange [BUY] ERCT-20.1, TRCT-20.1, ETH-34.3t, [SELL] ERCT-27.5, TRCT-27.5, ETH-49.5t_VCB

santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.95 xuống 23.65
 • Giảm giá BUY ETH từ 9.5t xuống 9.4t
 • Giảm giá BUY PM từ 23.32 xuống 23.27
 • Giảm giá SELL BTC từ 470.2t xuống 462.6t
 
alo, vui lòng xử lý giúp mình giao dịch TA83169190E, đã ck vcb gần 30min rùi mà vẫn chưa nhận được wex code
 
alo, vui lòng xử lý giúp mình giao dịch TA83169190E, đã ck vcb gần 30min rùi mà vẫn chưa nhận được wex code

Xử lý giúp mình giao dịch này với, đã chuyển VCB rồi mà đợi hoài không thành công: TA36927202E

vui lòng xử lý giúp mình giao dịch TA36175858E, đã ck thành công VCB hơn 30 min r vẫn chưa nhận đc WMZ

Xin lỗi vì phản hồi muộn cho 3 bạn, mình thấy các đơn hàng đã hoàn tất rồi đó bạn, hnay sao kê vcb hơi chậm mong bạn thông cảm. đối với các trường hợp mua Z, ví Z hay bị lỗi đồng bộ, bạn cần thoát ví Z rồi vô lại sẽ thấy số dư nha. Cảm ơn các bạn
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 11.8t xuống 11.8t
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.8 lên 23.85
 • Tăng giá BUY PM từ 23.27 lên 23.32
 • Giảm giá SELL PM từ 23.99 xuống 23.94
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY WMZ từ 23.15 lên 23.21
 • Giảm giá BUY PM từ 23.32 xuống 23.28
 • Tăng giá BUY ETH từ 10.1t lên 10.5t
 • Tăng giá BUY USDT từ 24.25 lên 24.3
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 23.99 xuống 23.94
 • Tăng giá SELL USDT từ 28.6 lên 28.65
 • Giảm giá BUY USDT từ 24.3 xuống 24.06
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.8 lên 23.85
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 10.3t xuống 10.3t
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.8 lên 23.85
 • Giảm giá BUY PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Tăng giá BUY USDT từ 24.01 lên 24.06
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 442.4t xuống 431.2t
 • Giảm giá SELL USDT từ 28.65 xuống 28.6
 • Giảm giá SELL WMZ từ 23.85 xuống 23.8
 • Tăng giá BUY ETH từ 10.3t lên 10.5t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.8 lên 23.85
 • Giảm giá BUY BTC từ 359t xuống 356.1t
 • Tăng giá SELL PM từ 24 lên 24.05
 • Giảm giá SELL BTC từ 431.2t xuống 427.3t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 24.05 xuống 24
 • Tăng giá BUY BTC từ 356.1t lên 360.8t
 • Giảm giá SELL ETH từ 13.1t xuống 12.9t
 • Giảm giá SELL WMZ từ 23.85 xuống 23.8
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL BTC từ 444.5t lên 451.6t
 • Tăng giá SELL ETH từ 13t lên 13t
 • Tăng giá BUY WMZ từ 23.16 lên 23.21
 • Tăng giá BUY PM từ 23.4 lên 23.45
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 23.4 lên 23.45
 • Giảm giá SELL PM từ 24.05 xuống 24
 • Giảm giá BUY BTC từ 384.9t xuống 376.5t
 • Tăng giá BUY ETH từ 10.5t lên 10.7t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Giảm giá SELL WMZ từ 23.89 xuống 23.84
 • Tăng giá SELL USDT từ 28.6 lên 28.65
 • Tăng giá SELL ETH từ 13.3t lên 13.4t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 24.21 xuống 24.16
 • Giảm giá BUY WMZ từ 23.21 xuống 23.16
 • Tăng giá BUY ETH từ 10.8t lên 11t
 • Tăng giá SELL ETH từ 13.3t lên 13.5t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.84 lên 23.89
 • Giảm giá SELL BTC từ 435.9t xuống 431.6t
 • Giảm giá SELL USDT từ 28.65 xuống 28.6
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY WMZ từ 23.21 xuống 23.16
 • Tăng giá BUY BTC từ 352.3t lên 353.8t
 • Giảm giá SELL WMZ từ 23.89 xuống 23.84
 • Tăng giá SELL BTC từ 426.5t lên 429.9t
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.84 lên 23.89
 • Tăng giá SELL USDT từ 28.7 lên 28.75
 • Giảm giá BUY PM từ 23.45 xuống 23.4
 • Tăng giá SELL PM từ 24.1 lên 24.15
 
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY WMZ từ 23.21 xuống 23.16
 • Giảm giá SELL WMZ từ 23.89 xuống 23.84
 • Tăng giá BUY USDT từ 24.06 lên 24.35
 • Giảm giá SELL ETH từ 13.9t xuống 13.4t
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,438
Messages
7,085,798
Members
171,494
Latest member
andreseu9

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom