• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] BTCE 23.6 ADV 22.5 PE 22.2 [SELL]BTCE 23.8 USDT 23.3 BTC 62tr5 PM 23.5VCB VTB

Status
Not open for further replies.
Sell 4k E
skype cậu là facebook:nguyentoaik8e
mình đang giao dịch với skype facebook:nguyentoaik8e
ID btce mình là kugkuygil
 
sell 30k btce
 
bán code 23.5
 
bán 23k btce
 
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
bán code 23.6
 
mua thêm 10k code
 
mau 10k btce
 
còn 220 z
 
mua code 23.45
 
mua 20k btce
 
đang giao dịch với icq 676748188
 
Đang gd với chủ thớt ICQ: 650668145
 
gd với bác thớt 524$
cậu nhắn tin trong hộp thư diễn đàn nhé
ID btce mình là kugkuygil
ya nên khó xác nhận
 
hết Z
 
bán code 23.75
 
uppppppppppppppppppppppppppp
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
419,544
Messages
7,087,305
Members
171,587
Latest member
thehetre86

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom