Bản tin hàng tuần của DOSI Citizen — ngày 11 tháng 8 năm 2023

Joined
Aug 15, 2012
Messages
1,221
Reactions
304
MR
1.961
image-4.png

Xin chào, Công dân DOSI. Đây là Đội DOSI.


Vào ngày 11 tháng 8 năm 2023, chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều tin tức khác nhau liên quan đến DOSI Citizen trong tuần thông qua Bản tin hàng tuần của DOSI Citizen.


Tiêu đề công dân DOSI hàng tuần


✓ (Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8) Gia hạn ' Sự kiện toàn cầu tăng cường hạ cánh cho công dân DOSI ' cho người dùng là công dân toàn cầu — Tổng giải thưởng trị giá 17.400 đô la + Phần thưởng DON bổ sung cho <Nhiệm vụ 1> Những người tham gia sứ mệnh DOSI Zealy khi kéo dài thời gian sự kiện!
Khuyến mãi tăng cường cho phần thưởng mua DOSI Citizen (Tuần 9 - 10) đang diễn ra — Nhận tối đa 6 DOSI Citizen Lv1 NFT + 30 LUP mỗi người dựa trên số lượng mua!
✓ Hướng dẫn đã được phát hành:
Hướng dẫn xác minh giải thưởng DOSI Land —FINSCHIA (FNSA) Số tiền giành được giải thưởng & Thông tin về cách xác minh các giao dịch giải thưởng FNSA đã nhận
Các trò chơi nhỏ mới được phát hành vào ngày 10 tháng 8 trong DOSI Arcade — ' Hợp nhất trái cây ', ' Bước ', ' Hợp nhất chấm '. Nhận phần thưởng 1.000 DON ~ 5.000 DON theo điểm số của mỗi trò chơi!
4d1a6504c59d34ab9b2a0914763ae204.jpg

DOSI Land(Beta)


👉 Tới DOSI Land (Thử nghiệm)


 • Đất DOSI là gì?

DOSI Land là một sự kiện xổ số mà người dùng DOSI Citizen có DOSI Citizen Lv2 ~ 4 NFT có thể tham gia hàng tuần.
Người dùng có thể tham gia bằng cách sử dụng DON và Thẻ lên cấp (LUP) và những người chiến thắng DOSI Land sẽ nhận được mã thông báo FINSCHIA (FNSA) tương ứng làm giải thưởng, tùy thuộc vào các điều kiện.
Nếu người dùng không được chọn là người chiến thắng của DOSI Land, 80% DON và 100% của Vé lên cấp đã sử dụng để vào DOSI Land sẽ được trả lại cho người dùng.

DOSI Land(Beta) Đánh giá sự kiện vòng 8

 • Thời gian sự kiện: 2023.08.01 00:00(UTC) ~ 2023.08.01 23:59(UTC)
 • thống kê chính
cf28face25be186c1d0222e24a8d82de.png
24288929bf4f082bc4655395a6c50336.png

*Dữ liệu được cung cấp ở trên dựa trên kết luận của sự kiện DOSI Land(Beta) Vòng 8 (kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, 23:59 UTC), ngoại trừ những người dùng lạm dụng.DOSI Adventure


👉 Đến DOSI Adventure


Đánh giá Sự kiện Phiêu lưu DOSI Tuần 43

 • Tổng số lượt tham gia: 177.089 lượt
 • Người tham gia theo số lượng

Người tham gia từ 40 bài trở lên: 234 người
Người tham gia từ 60 bài dự thi trở lên: 84 người
Người tham gia từ 80 bài dự thi trở lên: 42 người
Người tham gia từ 100 bài dự thi: 309 người

 • Giải xổ số

> Undercity Miya NFT (10)
> DOSI Citizen Lv1 NFT (1.900)
Tóm tắt Sự kiện Phiêu lưu DOSI Tuần 45

 • Thời gian sự kiện: 2023.08.10 00:00 (UTC) ~ 2023.08.16 23:59 (UTC)
 • Giải xổ số
48b67db637918a18077f1d25fa98971b.png
8866086eed1f8c4e95afd74cebb55d1b.png

> Happier Town NFT (10)
> DOSI Citizen Lv1 NFT (1.900) • Phần thưởng dựa trên số lần tham gia cho Phiêu lưu DOSI
  > Người tham gia có 40 lượt tham gia trở lên: 1 Công dân DOSI Lv1 NFT
  > Người tham gia có 60 lượt tham gia trở lên: 1 Công dân DOSI Lv1 NFT
  > Người tham gia có 80 lượt tham gia trở lên: 1 Công dân DOSI Lv1 NFT
  > Người tham gia có 100 mục: 1 DOSI Citizen Lv1 NFT (bao gồm các bộ phận đặc biệt như kính 3D)
 • Ngày công bố người chiến thắng: 2023.08.24
 • Kênh thông báo người chiến thắng: Thông báo công dân DOSI

DOSI Arcade


👉 Truy cập DOSI Arcade


DOSI Arcade Tuần 17 Đánh giá sự kiện

 • Trò chơi có thể chơi: Đầu bếp Thượng Hải, Liên kết Liên kết, Hexacube, Penguin Dash, Rainbow Blast
  > Đầu bếp Thượng Hải: Xổ số cho DOSI Citizen Lv1 NFT giữa những người chơi có số điểm trên 20 giai đoạn (300 người chiến thắng)
  > Liên kết Liên kết: Xổ số cho DOSI Citizen Lv1 NFT giữa người chơi có số điểm trên 100.000 (300 người chiến thắng)
  > Hexacube: Xổ số cho DOSI Citizen Lv1 NFT cho những người chơi có số điểm từ 10.000 trở lên (300 người chiến thắng)
  > Penguin Dash: Xổ số cho DOSI Citizen Lv1 NFT cho những người dùng đã chạy trên 200m ( 300 người chiến thắng)
  > Rainbow Blast: Xổ số cho DOSI Citizen Lv1 NFT giữa những người chơi có số điểm từ 15.000 trở lên(300 người chiến thắng)
 • DOSI Arcade Tuần 17 Xếp hạng Sự kiện Top 10
e85afc248559af8b28c503f1e4ddf719.png


DOSI Arcade Tuần 19 Tóm tắt sự kiện

 • Thời gian sự kiện: 2023.08.10 00:00 (UTC) ~ 2023.08.16 23:59 (UTC)
 • Trò chơi có thể chơi: Penguin Dash, Rainbow Blast, Hexa Cube, Shanghai Chef, Link Link, Merge Fruit, Step, Merge Dot
142b593c341fe84fb015b8087bd63610.png

 • Giải thưởng Xổ số
  > Penguin Dash: Xổ số 1.000DON ~ 5.000ĐON cho những người chơi đã chạy hơn 200m (300 người chiến thắng)
  > Rainbow Blast: Xổ số 1.000DON ~ 5.000ĐON cho những người chơi có số điểm từ 15.000 trở lên (300 người chiến thắng)
  > Hexacube: Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON cho những người chơi có số điểm từ 10.000 trở lên (300 người chiến thắng)
  > Đầu bếp Thượng Hải: Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON cho những người chơi có số điểm trên 20 giai đoạn (300 người chiến thắng)
  > Liên kết Liên kết: Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON cho những người chơi có số điểm trên 100.000 (300 người chiến thắng)
  > Hợp nhất trái cây:
  Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON giữa những người chơi có số điểm trên 15.000 (300 người chiến thắng)
  > Bước:
  Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON giữa những người chơi có số điểm trên 100 (300 người chiến thắng)
  > Hợp nhất chấm:
  Xổ số cho 1.000DON ~ 5.000DON cho những người chơi có số điểm trên 50.000 (300 người chiến thắng)
 • Ngày công bố người chiến thắng: 2023.08.24
 • Kênh thông báo người chiến thắng: Thông báo công dân DOSI

Citizen Friends


👉 Truy cập trang bán hàng Citizen Friends


DOSI Citizen Friends x CATBOTICA Season 2 'RoboRex' NFT Sale
bee20abd505121c05cd6ac66a338f898.png

 • NFT để bán: Citizen RoboRex NFT
 • Lịch bán công khai: ngày 4 tháng 8 năm 2023 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, 10:00–11:00 (UTC)
 • Số lượng bán: Tối đa 100 NFT mỗi ngày
 • Giới hạn mua
  > Tối đa 5 NFT cho mỗi chủ sở hữu trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 8 năm 2023 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023
  > Không có giới hạn mua đối với số lượng NFT cho mỗi chủ sở hữu trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 8 năm 2023 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023
 • Giá: 65 USD (Thanh toán có sẵn thông qua NaverPay hoặc ETH hoặc FNSA)
 • 📢 Sự kiện phần thưởng mua hàng bổ sung (chỉ dành cho B2C)

1. Phần thưởng DON bổ sung
- Mua 2 Citizen Friends x CATBOTICA: +5.000 DON
- Mua 3 Citizen Friends x CATBOTICA: +10.000 DON
- Mua 4 Citizen Friends x CATBOTICA: +20.000 DON
- Mua hơn 5 Citizen Friends x CATBOTICA: +30.000 DON
2. Phần thưởng Thẻ tăng cấp (LUP) bổ sung
- Mua 2 Người Bạn Công Dân x CATBOTICA: + 4 Thẻ Nâng Cấp (LUP)
- Mua 3 Người Bạn Công Dân x CATBOTICA: + 8 Thẻ Nâng Cấp (LUP)
- Mua nhiều hơn 4 Người Bạn Công Dân x CATBOTICA: + 15 Thẻ Nâng Cấp (LÚP)
3. Phần thưởng cho những người bạn là công dân có độ hiếm cao và đặc biệt x những người nắm giữ CATBOTICA
-
10 loại Citizen Friends x Người sở hữu độ hiếm cao CATBOTICA (Vàng/Bạc): + 50.000 DON (mỗi người sở hữu)
-
10 loại người sở hữu độ hiếm đặc biệt: +50.000 DON (mỗi người sở hữu)

👉 Thông tin chi tiết về Giảm giá RoboRex NFT


Event for Citizens


DOSI Citizen Landing Boost-Up Global Event (Thời gian diễn ra sự kiện kéo dài)
558c69c2e43a89490ae3e6ba67151ca5.png
87975a7bab1f564995ef46fc00700c14.png

Nhờ sự tham gia và hỗ trợ tích cực từ nhiều người dùng toàn cầu, Sự kiện Toàn cầu Tăng tốc Hạ cánh Công dân DOSI, ban đầu được lên kế hoạch từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8, đã được kéo dài đến ngày 25 tháng 8 .


Trong sự kiện này, có cơ hội giành được nhiều giải thưởng khác nhau trị giá tổng cộng 17.400 USD, bao gồm NFT Blue-chip, NFT Citizen Lv1, Vé lên cấp (LUP), DON và FINSCHIA . Với việc kéo dài thời gian sự kiện, <Nhiệm vụ 1> Những người tham gia nhiệm vụ DOSI Zealy cũng sẽ nhận được phần thưởng DON bổ sung!


👉 Xem thông tin chi tiết về sự kiện toàn cầu DOSI Citizen Landing Boost-up


Citizen Ranking


Ngày 11 tháng 8 năm 2023 — DOSI Citizen Stats


 • Công dân
  Tổng số người nắm giữ: 4.842.231
  Tổng số lưu hành: 5.045.237
  Tổng số bị đốt cháy: -441.345
 • DON
  Tổng lưu thông: 1.857.764.964
  Tổng bị đốt: -5.304.336.140
3e388f19b4fd6d3d8226a88d54db1499.jpg

📢 Thông báo mua LUP về Bảng điều khiển xếp hạng công dân DOSI
LUP sẽ được trao cho người dùng xếp hạng từ 1 đến 50 theo Bảng điều khiển xếp hạng công dân DOSI, được phát hành hàng tuần, như sau.


- Top 1~3 (60/50/40 LUP)
- Top 4 ~ 10 (30 LUP)
- Top 11 ~ 30 (20 LUP)
- Top 31 ~ 50 (10 LUP)

👉 Thông báo về phần thưởng Level Up Pass (LUP) dựa trên DOSI Citizen Ranking (Tuần 5, Tuần 6)


Chúng tôi sẽ trở lại với nhiều tin tức về Công dân DOSI hơn trong Bản tin hàng tuần về Công dân DOSI tiếp theo, vì vậy hãy chú ý theo dõi!


NFT cho tất cả,
Nhóm DOSI
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,052
Messages
6,985,749
Members
165,753
Latest member
cusaw1402

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom