• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BÁN] PM 24,55;Usdt 25.3; WMZ 22.8; Btc 452; Ltc 1,5 [MUA] Pm 23.9; Usdt 24.9; Wmz 21,4; Btc 420; Ltc 1,45 - All bank, momo

Status
Not open for further replies.
Mua wmz 21.4
 
Bán wmz 22.8
 
Bán pm 24.55
 
Mua wmz 21.4
 
Bán pm 24.55
 
Up
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,441
Messages
7,096,387
Members
172,529
Latest member
wangly

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom