• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BÁN] PM 23.4;Usdt 23.95, WMZ 21.9; Btc 452; Ltc 1,75 [MUA] Pm 22.75,Usdt 23.5, Wmz 20.9,Btc 420; Ltc 1,82 - All bank, momo

Status
Not open for further replies.
Mua pm 23
 
Mua usdt 23.6
 
Bán pm 23.45
 
Bán usdt 24
 
Mua pm 23
 
Mua usdt 23.6
 
Bán usdt 24
 
Bán pm 23.45
 
Mua pm 23
 
Bán usdt 24
 
Mua wmz 20.7
 
Mua pm 22.9
 
Mua pm 22.9
 
Mua wmz 20.7
 
Bán pm 23.4
 
Mua wmz 20.7
 
Up
 
Mua pm 22.9
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
420,643
Messages
7,099,439
Members
172,700
Latest member
dangcau

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom