All1Tool - Giao diện mới

Có ai auto đc captcha buxhost loại mới ko nhỉ, thấy cập nhật phiên bản mới mà vẫn ko Login đc.
 
Plugin PTC Evolution autoreg&autoactive này có hỗ trợ SSH ko bác @soibac ?

Đây chỉ là plugin kèm theo All1tool, nên All1tool hỗ trợ cái gì thì plugin hỗ trợ cái đó + tính năng...

Nhưng theo mình biết thì các bạn cứ kết nối ssh bằng bitvise rồi taọ tunel chơi sẽ ổn định hơn là dùng ssh trực tiếp vì renci ssh hơi cùi chút...Mình cũng vì nó mà không bán ssh tôol nữa :'(
 
Đây chỉ là plugin kèm theo All1tool, nên All1tool hỗ trợ cái gì thì plugin hỗ trợ cái đó + tính năng...

Nhưng theo mình biết thì các bạn cứ kết nối ssh bằng bitvise rồi taọ tunel chơi sẽ ổn định hơn là dùng ssh trực tiếp vì renci ssh hơi cùi chút...Mình cũng vì nó mà không bán ssh tôol nữa :'(
Đúng rồi, file Rency để kết nối SSH rất cùi, thua xa Bitvise, Để kiếm nhiều tiền rồi mua plugin của bác.
 
update bị lỗi này, coi dùm e với

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'E:\WORK\PTC\All1Tool v2.93\All1Tool.exe' is denied.
at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
at System.IO.File.Delete(String path)
at WKUpdateTool.Form1.CopyFolder(String sourceFolder, String destFolder)
at WKUpdateTool.Form1.CopyToOutput()
at WKUpdateTool.Form1.client_DownloadFileCompleted(Object sender, AsyncCompletedEventArgs e)
at System.Net.WebClient.OnDownloadFileCompleted(AsyncCompletedEventArgs e)
at System.Net.WebClient.DownloadFileOperationCompleted(Object arg)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.18063 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
WKUpdateTool
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///E:/WORK/PTC/All1Tool%20v2.93/WKUpdateTool1.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.18036 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.18021 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.18021 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.18060 built by: FX45RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
SevenZipSharp
Assembly Version: 0.64.3890.29348
Win32 Version: 0.64.3890.29348
CodeBase: file:///E:/WORK/PTC/All1Tool%20v2.93/SevenZipSharp.DLL
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
 
script gì thế bro :( buzz yahoo không thấy nói :(
Russ hết à :(
Russian & Other Script
  1. Cashtaller.ru - Pay per click 0.015rub - Min cashout: 5Rub
  2. Seo-zel.net - Pay per click 0.02rub - Min cashout: 0.1Rub
  3. Seoprint.net - Pay per click 0.02rub - Min cashout: 2Rub
  4. Clixbank.net - Pay per click 0.0025$ - Min cashout: 2$ - Gen4
http://web08.weebly.com/my-site-im-playing.html
Cái đầu tiên là Plugin custom: Cashtaller trong All1tool có.
Hai trang sau là Russ.
Cái thứ 4 là Script Gẽn, mình ghi rõ thế mà.

PS: Vào yahoo nhưng ko thấy cậu hỏi, chắc cậu PM nhầm địa chỉ.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,724
Messages
7,045,116
Members
168,928
Latest member
hungcuong1
Back
Top Bottom