Airdrop AIRDROP VI SOL , hàng việt nam, legit. nhận 250XSB, 1ref 50 XSB - Threadmarks

Created at
Index progress
Incomplete

B1. Tải app : https://solareum.app/getwallet
B2. Tạo ví, nhớ lưu lại seed phase.
B3. Gửi tầm 0.0021 SOL ~ 0.3$ vào ví vừa tạo.
B4. Vào cài đặt -> airdrop Tạo tài khoản XSB -> nhập địa chỉ ví người giới thiệu để cả 2 cùng được airdrop.
Địa chỉ ví của mình đây, xin mọi người 1ref ạ: B7xCRdBAGiMoY3urCTcDDMuqUvTr1w2MBJxBuuixnQe2

Dự án đã có sản phẩm và release trên app store. Đã đăng ký doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tại VN.
cảm ơn mọi người

Threadmarks