Airdrop AIRDROP VI SOL , hàng việt nam, legit. nhận 250XSB, 1ref 50 XSB - Threadmarks

A
Created at
Index progress
Incomplete

B1. Tải app : https://solareum.app/getwallet
B2. Tạo ví, nhớ lưu lại seed phase.
B3. Gửi tầm 0.0021 SOL ~ 0.3$ vào ví vừa tạo.
B4. Vào cài đặt -> airdrop Tạo tài khoản XSB -> nhập địa chỉ ví người giới thiệu để cả 2 cùng được airdrop.
Địa chỉ ví của mình đây, xin mọi người 1ref ạ: B7xCRdBAGiMoY3urCTcDDMuqUvTr1w2MBJxBuuixnQe2

Dự án đã có sản phẩm và release trên app store. Đã đăng ký doanh nghiệp được cấp phép hoạt động tại VN.
cảm ơn mọi người

Most discussed of week

Most discussed of week

Back