Airdrop Airdrop nhận NFT + Token TGE từ dự án TWELVE(P12)

Rút về sàn
ví metamask, trusk
Giá trị 1 Coin
chưa biết
Nhập Ref được gì
1 NFT
Yêu cầu phải tuyển Ref
ko
Link Bot
https://airdrop.p12.games/?code=u_HDG03a
Link dự án Coin
https://airdrop.p12.games/?code=u_HDG03a

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
394,118
Messages
6,838,080
Members
156,259
Latest member
thang1160

Most discussed of week

Most discussed of week