1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy 650 ppvn rate 21.9 - VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by GomTienLe2013, Dec 7, 2018.

Moderators: danhmay24h
 1. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 650 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 30 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
  Last edited: Dec 10, 2018 at 9:38 PM
 2. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 700 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 20 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 3. stonehut

  stonehut Newbie

  Joined:
  Dec 23, 2013
  Messages:
  20
  Likes Received:
  21
  Skype:
  Chat with me via Skype
  check skype giùm mình
   
  GomTienLe2013 likes this.
 4. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  vẫn đang cần nhé !
   
 5. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  mua thêm 500 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 20 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 6. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 750 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 20 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 7. tangphong

  tangphong Newbie

  Joined:
  Mar 29, 2014
  Messages:
  27
  Likes Received:
  5
  đã gd thành công với anh GTL2013 $84PP. Uy tín
   
  GomTienLe2013 likes this.
 8. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  thanks pro !
   
 9. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 550 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 20 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 10. missdark

  missdark Newbie

  Joined:
  Jan 2, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  7
  Đang giao dịch với chủ thớt : Missdark1982 $70PP
   
  GomTienLe2013 likes this.
 11. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  ok đang giao dịch vơi bạn
   
 12. missdark

  missdark Newbie

  Joined:
  Jan 2, 2016
  Messages:
  6
  Likes Received:
  7
  Giao dịch xong - Nhanh gọn. Thanks !
   
  GomTienLe2013 likes this.
 13. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 350 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 30 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 14. quangcongvn92

  quangcongvn92 Senior Member

  Joined:
  Jul 21, 2013
  Messages:
  994
  Likes Received:
  2,014
  Insuree Balance:
  0
  skype: live:congnguyenquang
  sell 50 pp
   
  GomTienLe2013 likes this.
 15. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  ok đang giao dich voi ban
   
  quangcongvn92 likes this.
 16. quangcongvn92

  quangcongvn92 Senior Member

  Joined:
  Jul 21, 2013
  Messages:
  994
  Likes Received:
  2,014
  Insuree Balance:
  0
  DONE, gọn lẹ
   
  GomTienLe2013 likes this.
 17. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  thanks pro !
   
 18. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 450 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 30 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 19. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Buy 1000 ppvn rate 21.9 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 30 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   
 20. GomTienLe2013

  GomTienLe2013 Senior Member

  Joined:
  Nov 25, 2013
  Messages:
  586
  Likes Received:
  416
  Insuree Balance:
  268.88
  Phone Number:
  Call me!
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  mua nhanh
  Buy 500 ppvn rate 22 - VCB
  <100 $ rate 21.8
  < 50 $ rate 21.8 bán chịu phí bank vnd
  < 30 $ rate 21.5 bán chịu phí bank vnd
   

Share This Page