• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 4300$ PPVN - 23.1 - VCB Send friend or Send goods or Checkout

Status
Not open for further replies.
P.s: Nhỏ lẻ gì em cũng hỗ trợ. Bác nào cần cứ hú nha.
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.2, dưới 200$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.4 (Phí mình chịu) mua min 100$
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.2, dưới 300$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.4 (Phí mình chịu) mua min 50$
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.1, dưới 200$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.4 (Phí mình chịu) mua min 50$
 
Last edited:
P.s: Nhỏ lẻ gì em cũng hỗ trợ. Bác nào cần cứ hú nha.
 
Check out min 300$ mới rate 23.1 , ... Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận)
 
Check out min 300$ mới rate 23.1 , ... Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận)
 
P.s: Nhỏ lẻ gì em cũng hỗ trợ. Bác nào cần cứ hú nha.
 
Check out min 300$ mới rate 23.1 , ... Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận)
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.1, dưới 200$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận) mua min 50$
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.1, dưới 200$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận) mua min 50$
 
Update: Check out min 300$ mới rate 23.1, dưới 200$ rate 23.3. Mua Send goods rate 23.3 (Phí Thỏa thuận) mua min 50$
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
408,341
Messages
6,989,138
Members
165,892
Latest member
oompavillemerch

Most discussed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom