yobit.net

  1. anhdiec1289

    Warning cẩn thận khi gửi và rút tiền sàn YOBIT.NET

    mình có gửi 18k xvg từ bittrex qua yobit từ hôm 24 nhưng ví của yobit không cập nhật có rất nhiều người bị và rất nhiều coin khác nữa ai gửi vào cẩn thận tét trước khi gửi và rút chỉ mỗi BTC là gửi và nhận rất nhanh, support thằng này thì không phải nói nữa rồi :(
  2. lamgiauto

    Help Lợi Nhuận 10%/day Của Sàn Yobit.net. Nhanh Tay x2 Tài khoản

    Dự án lợi nhuận 10% cho không của sàn https://yobit.net . Từ ngày 29/11 yobit tặng cộng đồng thành viên đang trữ BTC trên sàn yobit coin Liza với tỷ lệ 1;100. Xong Yobit thêm liza vào mục InvestBox Plan: 10%/ ngày. như vậy chúng ta sẽ có cơ hội x2,x3 tài khoản nhanh chống trong 5-6 ngày. Ae nào...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom