vndc

  1. dakhoaquangnam

    New VNDC.IO - Chương trình team broker

    Chào các bạn! Chương trình bounty tháng 3 đăng ký làm nhiệm vụ nhận tối đa 630 VNDS đã hết. Đồng lòng góp sức để VNDC phát triển mạnh hơn, ban sáng lập dự án tiếp tục mở chương trình TEAM BROKER nhằm mục đích tư vấn tài chính cá nhân, hổ trợ số hoá vốn cho doanh nghiệp. Khi tham gia chương trình...
  2. dakhoaquangnam

    New Chương trình tặng thưởng tháng 3 VNDS

    1. VNDC là gì? VNDC là tài sản số tồn tại dưới dạng hợp đồng điện tử, được xây dựng trên nền tảng Blockchain hình thành từ vốn góp VNDS và có giá trị không đổi là 1 VND trong suốt thời gian tồn tại. Hợp đồng tài sản điện tử VNDC được ký kết giữ đơn vị sở hữu tài sản số và người đi thuê, theo đó...

Most viewed of week

Most viewed of week