ukraine

  1. Ads MMO

    Tổng thống Ukraine từ chối dự luật tiền mã hóa quốc gia, yêu cầu Quốc hội sửa đổi

    Vào ngày 6 tháng 10, văn phòng của Tổng Thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky, đã trình lại Quốc hội một dự luật sẽ thiết lập một cơ chế quản lý toàn diện cho các tài sản mã hóa. Cuộc chạy đua kéo dài một năm của Ukraine để hợp pháp hóa tiền mã hóa vẫn chưa thể đến “vạch đích”. Thay vì ký...
  2. Ads MMO

    Ukraine - Thêm một quốc gia công nhận Bitcoin

    Quốc hội Ukraine vừa thông qua luật chấp thuận giao dịch bằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Hôm 8/9, Quốc hội Ukraine thông qua luật số 3637 về quản lý tài sản ảo, công nhận tính hợp pháp của các loại tiền mã hóa và cho phép sàn giao dịch chính thức hoạt động. Từ trước đến nay, Bitcoin...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week