tình

  1. H

    ai bảo em kiếm chút tiền ăn với

    có người giới thiệu em kiếm tiền ăn bảo vào mmo4 mà kiếm mà em vào chả biết làm j
  2. langtu_luotweb

    Cần Lời Giải Thích !!! (nghĩa đen)

    mấy ngày qua giá pm, wmz, btc-e down thảm hại, phải chăng có thỏa thuận ngầm giữa các lái buôn để ép giá và hốt cú chót đón mùa xuân ấm áp chăng hay là tại nguyên nhân khách quan nào chăng??!!! :(:eek::mad::confused::oops:o_O:rolleyes::):D;):p:cool:
Top