thợ đào

  1. dang91173

    Bitcoin Phân tích: Giá BTC $ 30K có 'tác động nghiêm trọng' đến lợi nhuận của thợ đào Bitcoin

    Các thợ mỏ đang phải đối mặt với một môi trường ngày càng có nhiều vấn đề khi tham gia vào chuỗi khối Bitcoin và chỉ giá BTC cao hơn mới có thể giúp được. Bitcoin ( BTC ) đang siết chặt các thợ đào của nó trong tháng này vì giá bị giảm có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Dữ liệu mới nhất cho...

Most discussed of week

Most discussed of week