skrill

  1. leminhtien

    Buy 500 SKRILL - rate 22 - VCB

    Ai có pm yahoo nhé .
  2. tranvuongtrung

    Sell [SELL] 90 hoặc 150 SKILL - Rate 22.3 VCB

    Như title, mình cần bán $90 hoặc $150 vào sáng sớm ngày mai, thứ ba. Nguồn làm việc trên Freelancer.com, đã withdraw mấy chục lần. Giao dịch trung gian hoặc mình send trước nếu có bảo hiểm. Liên hệ Y!/Skype bên cạnh.

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom