payeer

  1. DarkLight

    Exchange [Buy]USDT-23.2, Z-22.7, PM-22.7, BTC, ALTCOIN - [Sell] USDT-23.8, PM-23.4, Z-23.5 - All Banks

    DỊCH VỤ MUA - BÁN - TRAO ĐỔI TIỀN ĐIỆN TỬ URABIT CODE - WMZ - PM - BTC - ETH - LTC - XRP - USDT - PAYMER - PAYEER - OKPAY ... ========================================================================== VUI LÒNG XEM THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRƯỚC KHI LIÊN HỆ DỊCH VỤ Lưu ý: - Tỷ giá BTC/USD theo...