ngân hàng trung ương nhật bản

  1. thoikhong159

    News Ngân hàng Trung ương Nhật Bản rút lại kế hoạch phát hành CBDC

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết họ cần khám phá ý tưởng về đồng Yên kỹ thuật số nhiều hơn nữa trước khi đưa vào hoạt động. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã kết luận rằng việc chính phủ phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào lúc này là không khả thi...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week