mua bán online

  1. duchaitp

    Lần đầu tiên ở Việt Nam, mua bán online được bảo hiểm rủi ro

    Lần đầu tiên ở Việt Nam có nhà bảo hiểm nhận trách nhiệm bảo hiểm, bồi thường cho người mua hàng trên môi trường mua bán trực tuyến trong các tình huống mất tiền trong tài khoản/ví, bị đánh cắp dữ liệu và thông tin cá nhân. Ngày 2-12, tại Hà Nội, CyberGuard, loại bảo hiểm cho các rủi ro trên...