kazahstan

  1. Texnarik

    Các cuộc biểu tình ở Kazakhstan ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá bitcoin

    Xin chào. Tên tôi là Oleg Kolodnitsky, tôi sử dụng dịch giả để viết tin này. Chi phí của loại tiền điện tử đầu tiên đã giảm 8% mỗi ngày, xuống mức tối thiểu hàng tháng dưới 42,5 nghìn đô la. Hôm qua, hai sự kiện đã xảy ra ảnh hưởng đến thị trường tài chính và thị trường tiền điện tử nói...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom