interestrate

  1. thoikhong159

    Dữ liệu tài sản thanh lý trong 24h qua update 28/07/2022

    🔺Tổng giá trị thanh lý: $392.27M 🔺Tài sản bị thanh lý nhiều nhất: ETH - $172.30M 🔺Sàn thanh lý nhiều tiền nhất: OKX - $135.63M Sau khi FED ra tin tăng lãi suất thêm 0.75, các lệnh short hầu như đều bị thanh lý trên tất cả các sàn => Khi mà các nhà đầu tư đã chấp nhận đúng kì vọng tăng lãi suất...
Back