hyip lai suat cao

  1. superman93

    Got Paid [RUB NGA] Đầu tư hoàn vốn 100% 1 tháng.

    1 trang đầu tư tốc độ hồi vốn khá nhanh : 100% 1 tháng. Để mở cổng thanh toán dep 100 rub. Min pay = 1 rub. Cách chơi đơn giản như mọi trang đầu tư khác. Nạp tiền và mua nhà hàng. nhà hàng cày tiền cho bạn. Đặc biệt là : có 5 loại nhà hàng, mỗi ngày có 3 nhà hàng đc cộng điểm bonus 20-15-10%...
  2. alista22

    HYIP SKYMINERS đầu tư 10% mỗi ngày mãi mãi đến từ HONGKONg

    Đăng ký tài khoản đầu tư : SkyMiners Đặc điểm của SkyMiners - Ra mắt : 22/01/2017 - Chấp nhận thanh toán duy nhất qua các cổng : Bitcoin [BTC]. - Đầu tư tối thiểu : 0.001 BTC - Thanh toán tối thiểu : 0.0005 BTC - Thanh toán : Thanh toán tức thì - Hoàn vốn đầu tư : Không, vốn đã bao gồm trong...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back