holder

  1. dang91173

    News Các hodler dài hạn của Bitcoin bắt đầu 'phân phối' trước khi giá BTC chạm đáy

    Các mục tiêu giá BTC giảm tiếp tục tăng lên trong bối cảnh lo ngại về việc "phân phối" tiền của những người nắm giữ dài hạn. Bitcoin ( BTC ) tiếp tục tăng trong một phạm vi hẹp vào ngày 4 tháng 6 khi nhu cầu của các nhà giao dịch đối với mức thấp vĩ mô mới vẫn tồn tại. Những người nắm giữ...

Most discussed of week

Most discussed of week