gift amz

  1. smallghost

    Buy 9669 AMZ US - 18k - VCB BID TCB

    * Amazon gift: Bao nhiêu cũng thu, nếu nhiều và ngại thì chia nhỏ gd max theo số mình có BH Yêu Cầu: Nguồn sạch Code 1->5$ - chỉ thích code nhỏ - Code to thì trao đổi thêm Rate: 18k Or Thương lượng - Thanh toán ngay khi nạp xong code Thông Tin giao dịch : - Pm trên 4rum xác nhận - Gửi Gift code...
  2. T

    Thành viên mới

    mình là thành viên mới xin chào cả nhà Mình không biết post bài này vào đâu, nên post vào đây, nếu sai nhờ Mod move giúp mình Mình có 2 vấn đề để hỏi: 1 . Mình có mua hàng thẻ gift cả amz Mua 900$ (500+200+200) thẻ gift Hiện tại thẻ 500 thì k vấn đề Nhunge thẻ 200(2 thẻ ) thì bị amz hold và choè...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back