ctypto news

  1. thoikhong159

    Dữ liệu tài sản thanh lý trong 24h qua update 28/07/2022

    🔺Tổng giá trị thanh lý: $392.27M 🔺Tài sản bị thanh lý nhiều nhất: ETH - $172.30M 🔺Sàn thanh lý nhiều tiền nhất: OKX - $135.63M Sau khi FED ra tin tăng lãi suất thêm 0.75, các lệnh short hầu như đều bị thanh lý trên tất cả các sàn => Khi mà các nhà đầu tư đã chấp nhận đúng kì vọng tăng lãi suất...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom