aptos

  1. TrangThanhTung

    News So sánh và Review hệ sinh thái của Sui vs Aptos

    Aptos và Sui có nguồn gốc từ dự án blockchain Diem của Facebook. Dù sau này án Diem ngừng phát triển, nhưng để lại ngôn ngữ Move. Bốn trong số những người đồng sáng lập đã tự thành lập Mysten Labs và bắt đầu xây dựng Sui. Hệ sinh thái chuỗi công khai mới đang trở nên bận rộn trở lại với sự ra...
  2. thoikhong159

    Zaptos Finance (ZPT) là gì? Phân tích, đánh giá tổng quan dự án Zaptos Finance

    Ý tưởng phát triển dự án Như đã anh em đã biết, Aptos là một dự án mới tiềm năng, độc lập, tập trung vào việc cung cấp blockchain Layer 1 được giới thiệu là giải pháp an toàn và sẵn sàng sản xuất nhất có thể đạt được tốc độ giao dịch cuối cùng (TPS) lên đến 160k. Để hệ sinh thái Aptos phát...
Back
Top Bottom