analytics

  1. thoikhong159

    Others Gamefi Data Analytics

    Market Cap: $11.05B Volume 24h: $2.41B GameFi User Number: 809,930 Sau một tháng chỉ đi quanh ngưỡng $19,000 - $22,000 thì sáng nay, Bitcoin đã chính thức đóng nến trên mức $22,000 và đây có thể là dấu hiệu thị trường sẽ ấm lên trong thời gian tới Theo đó nhiều Gaming token cũng tăng trưởng...

Most discussed of week

Most discussed of week

Back