Kiếm Tiền Online - MMO4ME

ladyvajsy
ladyvajsy
à bác hỏi toloka ấy à. Cái này bác hiểu đơn giản ấy là 1 nhiệm vụ sẽ được nhà xuất bản đưa ra 1 định mức ví dụ là 0.02/1,95$. Tức là làm hết 1,95$ sẽ hết nhiệm vụ. Nên ai nhanh tay bắt nhiệm vụ và làm nhanh thì càng được nhiều nha bác :popo_big_smile: :popo_big_smile:
cái này giải quyết cả 2 câu hỏi 2 3 của bác nhé.

Most viewed of week

Most viewed of week