Kiếm Tiền Online - MMO4ME

lakkal
lakkal
thuê 1 cái VPS thôi, down up cho nhanh, còn muốn remake thì máy ngon, dùng mạng tầm 2Mb/s là ok :))
piestyle91
piestyle91
nhưng e ko biết dùng vps ak! đang tính lắp cáp quang
lakkal
lakkal
oh, vậy thì dùng cáp quang đi, VPS mà thuê hàng tốt tiền cũng ngang tiền lắp cáp quang

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week