Recent content by vaicadailuon

  1. V

    Ask Cách nạp tiền vào payeer?

    Hello mấy bác, nay em chơi cái golden-farm.biz được hơn 150$ rồi định rút lần đầu mà nó bắt thanh toán tối thiểu 1$ vào trước khi rút. Khổ nỗi trang ml này của nga nó chỉ cho thanh toán bằng payeer, em vào đăng ký payeer rồi nạp tiền vào mà không được (Em nạp bằng visa). Nó báo status cancelled...

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week