Recent content by quanhn1116

 1. Q

  Buy & Sell [BUY] PIPO - 23.20 , PayPalVN - 22.8 , PO - 23.15 --- ALL BANK

  Đã giao dịch lần 2 với chủ thớt. Thêm 1 vote uy tín cho chủ thớt. Thanks bác nhiều
 2. Q

  Buy & Sell [BUY] PPVN Rate 22.6 , PiPo Rate 23.2 , PO Rate 23.2 - ALL BANK

  Đã bán thành công 1620 Pingpong và 660 Paypal cho chủ thớt. 1 vote uy tín cho bác. THansk bác nhiều
 3. Q

  Buy & Sell [BUY] PPVN Rate 22.6 , PiPo Rate 23.2 , PO Rate 23.2 - ALL BANK

  Đang giao dịch với bác 1620 Pingpong qua Skype.
 4. Q

  Buy & Sell [BUY] PO-23.2, USDT-23.7 [SELL] USDT-24, PO-23.4, WMZ-23.5 - All Bank

  Đã giao dịch thành công. +1 uy tín cho chủ thớt. Thanks bác nhiều