Recent content by kakahoho

  1. K

    bạn ơi, mình chuyển tiền rồi nhưng ghi sai nội dung đơn hàng. đơn hàng 8872 mình ghi là 8882 nên...

    bạn ơi, mình chuyển tiền rồi nhưng ghi sai nội dung đơn hàng. đơn hàng 8872 mình ghi là 8882 nên giờ vẫn ở trạng thái chờ. mình làm đơn hàng khác ok rồi (8873) nên có gì bạn huỷ đơn hàng 8872 với hoàn tiền về tài khoản ngân hàng mình dc ko? Tài khoản Trịnh Xuân Hiếu - Vietcombank - 0451001728443