[zorro19] Tuyển REF 4 site mới - Free Premium 1 tháng - Nhanh nào !!!

zorro19

Junior
Joined
Sep 13, 2011
Messages
258
Reactions
125
MR
0.000
Đăng ký
First 4000 members get free Premium Membership
Thông tin:
Pay per click: £0.0075
Pay per referral click: £0.01
Clicks needed for payout: 100
Payout minimum: £2.00
Payout method: Manually

Chế độ:
BN 0.05$ + RB 100% khi có proof

Đăng ký
FIRST 500 MEMBERS JOIN US FREE AS A PREMIUM MEMBER
Thông tin:
Pay per click: $0.0075
Pay per referral click: $0.005
Clicks needed for payout: 100
Payout minimum: $3.00
Payout method: Manually

Chế độ:
BN 0.05$ + RB 100% khi có proof

Đăng ký

FIRST 1000 MEMBERS WILL GET FREE PREMIUM MEMBERSHIP
Thông tin:
Pay per click: £0.0075
Pay per referral click: £0.01
Clicks needed for payout: 100
Payout minimum: £2.00
Payout method: Manuallyinstantly

Chế độ:
BN 0.05$ + RB 100% khi có proof

Đăng ký

Free Premium upgrade for first 1000 members
Thông tin:
Pay per click: $0.01
Pay per referral click: $0.0075
Clicks needed for payout: 75
Payout minimum: $3.00
Payout method: Instantly

Chế độ:
BN 0.05$ + RB 200% khi có proof

Báo danh:
ID:
PP:
Time reg:

Thanks :)


Ngừng tuyển ref
 
Last edited by a moderator:
đây
1/ Username ruyya2001
Registered Today, 02:19
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/21, 02:19)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 15 clicks
Last click Today, 03:13
Last login 19 hours ago
Upline faeriedragon

2/ Username ruyya2001
Registered Yesterday, 11:19
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/21, 11:19)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 6 clicks
Last click Yesterday, 11:42
Last login 19 hours ago
Upline faeriedragon

3/ Username ruyya2001
Registered Yesterday, 13:18
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/21, 13:18)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 10 clicks
Last click Yesterday, 14:18
Last login 19 hours ago
Upline faeriedragon

4/ Username ruyya2001
Registered Yesterday, 11:18
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/21, 11:18)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 21 clicks
Last click Yesterday, 12:40
Last login 19 hours ago
Upline faeriedragon

Chờ BN của chủ thớt
 
ID : baythang
pp : [email protected]

1/ My Account
dovebux

Your details
Username baythang
Registered Today, 06:38
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 06:38)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

2/ flyingbux : Username baythang
Registered Today, 15:41
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 15:41)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]
 
Đôi ref ko bn
 
ID: phantaicm
pp: [email protected]
1.dovebux
phantaicm
Registered Today, 10:29
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 10:29)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

2.flyingbux
phantaicm
Registered Today, 19:33
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 19:33)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 1 clicks
Last click Today, 19:35
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

3.skookbux
phantaicm
Registered Today, 21:36
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 21:36)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 2 clicks
Last click Today, 21:39
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

4.ciobux
Username phantaicm
Registered Today, 19:40
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 19:40)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 2 clicks
Last click Today, 19:43
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]
 
Last edited by a moderator:
Đôi ref ko bn
ko bạn, mình ko co time click nhiều :)

---------- Post added at 12:21 AM ---------- Previous post was at 12:20 AM ----------

ID: phantaicm
pp: [email protected]
1.dovebux
phantaicm
Registered Today, 10:29
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 10:29)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

2.flyingbux
phantaicm
Registered Today, 19:33
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 19:33)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 1 clicks
Last click Today, 19:35
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

3.skookbux
phantaicm
Registered Today, 21:36
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 21:36)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 2 clicks
Last click Today, 21:39
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

4.ciobux
Username phantaicm
Registered Today, 19:40
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 19:40)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 2 clicks
Last click Today, 19:43
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]
Sao mấy bạn reg mà ko click gì vậy, làm sao mà bn,rb đây :(
 
oạch, click hết sạch ads rồi đó chứ, cái thống kê của trang có vấn đề hay sao mà hok nhận đó thội, tình trạng này hay bị lắm
 
http://www.skookbux.com
Username minhhoangcom
Registered Today, 06:54
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/23, 06:54)

http://www.ciobux.com
Username minhhoangcom
Registered Today, 04:55
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/23, 04:55)
http://www.flyingbux.com
Username minhhoangcom
Registered Today, 04:53
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/23, 04:53)

http://www.dovebux.com
Username minhhoangcom
Registered Today, 19:52
Country Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 19:52)

pp chử ký
 
ID : baythang
pp : [email protected]

1/ My Account
dovebux

Your details
Username baythang
Registered Today, 06:38
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 06:38)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]

2/ flyingbux : Username baythang
Registered Today, 15:41
Country [Viet Nam] Viet Nam
Membership Premium (expires 2011/11/22, 15:41)
Direct Referrals 0 (0 clicks)
Rented Referrals 0 (0 clicks)
Your clicks 0 clicks
Last click No timestamp
Last login Not available
Upline faeriedragon [Viet Nam]


mình đã click hết trang docebux bạn bn nhé
 
Đã reg như chữ ký
- dovebux
Username richmaker88
Registered Today, 04:41
Upline faeriedragon [Viet Nam]
- flyingbux
Username richmaker88
Registered Today, 13:41
Upline faeriedragon [Viet Nam]
- skoobux
Username richmaker88
Registered Today, 15:42
Upline faeriedragon [Viet Nam]
- ciobux
Username richmaker88
Registered Today, 13:42
Upline faeriedragon [Viet Nam]
 

Announcements

Forum statistics

Threads
415,512
Messages
7,043,425
Members
168,847
Latest member
ROADSTERLOLZ
Back
Top Bottom