SCAM Zalupa Capital Ltd - zalupa-capital.biz

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...2.04% - 2.2% hourly for 50 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $499.00 2.04
Plan 2 $500.00 - $5000.00 2.20

3.3% - 3.5% hourly for 40 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $4999.00 3.30
Plan 2 $5000.00 - $50000.00 3.50

5.2% - 5.9% hourly for 30 hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1000.00 - $14999.00 5.20
Plan 2 $15000.00 - $100000.00 5.90

0.6% daily for 300 days (principal return)
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 0.60

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

zalupa-capital.biz - Licensed
NS NS1.EASY-GEO-DNS.COM NS2.EASY-GEO-DNS.COM
NS3.EASY-GEO-DNS.COM NS4.EASY-GEO-DNS.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin,...

Deposit:

1612363082038.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:28 04.02.21. Batch: 366583556.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:24 05.02.21. Batch: 366809534.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:02 06.02.21. Batch: 367040528.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:28 07.02.21. Batch: 367248812.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:02 08.02.21. Batch: 367501217.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:16 09.02.21. Batch: 367750309.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:36 10.02.21. Batch: 367967564.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:37 11.02.21. Batch: 368220984.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:25 12.02.21. Batch: 368431633.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:25 12.02.21. Batch: 368431633.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:32 13.02.21. Batch: 368666725.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:34 14.02.21. Batch: 368899828.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:25 15.02.21. Batch: 369133973.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:20 16.02.21. Batch: 369391051.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:25 17.02.21. Batch: 369627992.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:11 18.02.21. Batch: 369947769.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:04 19.02.21. Batch: 370181504.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 17:37 20.02.21. Batch: 370446296.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.303
Instant Paying:

The amount of 0.3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U28188558->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:23 21.02.21. Batch: 370627843.

Thanks admin
 
Last edited:

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
383,135
Messages
6,676,842
Members
148,736
Latest member
Conviction

Most discussed of week

Most discussed of week