News Zalo Premium con đường thông minh

Từ ngày ngày 1 tháng 8 năm 2022, người dùng Zalo không trả phí sẽ bị giới hạn tối đa 1.000 bạn bè, chỉ có thể trả lời tin nhắn từ 40 người lạ mỗi tháng.

Chính sách mới được Zalo công bố từ cuối tháng 6 và bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 8. Theo thông tin trên website của nền tảng này, có vài thay đổi chính được áp dụng với "tài khoản mặc định" của người dùng.

Cụ thể
- Người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký
- Mỗi tài khoản có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại và được phản hồi 40 hội thoại từ người lạ mỗi tháng
- Danh bạ có tối đa 1.000 liên hệ
- Tài khoản thường sẽ không còn sử dụng được username
- Mỗi tài khoản được mặc định có năm mẫu tin nhắn nhanh.

1659580884881.png

Trước đây, danh sách bạn bè của người dùng Zalo có thể đạt 2.000-3.000, trong khi việc được tìm kiếm qua số điện thoại hay trả lời tin nhắn người lạ không gặp hạn chế nào. Trong khi đó, với chính sách mới, người dùng không thể thêm bạn mới nếu vượt 1.000 liên hệ và cũng không thể trả lời tin nhắn từ người lạ nếu vượt quá mốc 40. Với gói Standard 2.800 đồng/ngày, tức 84.000 đồng/tháng, người dùng được cung cấp 60 lượt trả lời tin nhắn người lạ mỗi tháng và 1.500 liên hệ trong danh bạ. Nếu chấp nhận bỏ ra 55.000 đồng mỗi ngày, hay 1,65 triệu đồng mỗi tháng cho gói Elite, các giới hạn này được nâng lên 2.000 lượt và 5.000 liên hệ

1659581167277.png

Nếu xé về mặt thông minh hay nước đi tự bóp, thì mình vẫn nghĩ phía Zalo thông minh nhiều hơn là tự bóp, vì họ đã xây dựng được một lượng data khách hàng và người sử dụng lớn, sau đó mới thu phí thì đó là một nước đi thông minh của họ, và đa số con người ta sẽ lựa chọn những thứ quen thuộc và không thể bỏ đi trong một thời gian sớm chiều được, nên đó là một nước đi thông minh

Thứ hai lượng người sử dụng Zalo và ở lại sẽ là những người lớn tuổi, họ khó mà chịu thay đổi, kéo theo đó là một lượng nhỏ gia đình của người đó cũng sẽ giữ lại để liên lạc, nên họ cũng sẽ không xoá app.......

Và phần cuối cùng là nếu để liên lạc với gia đình và công việc nhỏ thì mình nghĩ con số 1000 người là rất nhiều để có thể nói là Zalo đang đi sai, còn nếu có một lượng khách hàng tới 2000 hoặc 5000 thì mình nghĩ họ sẽ không tiếc số liền 1,65 triệu đồng mỗi tháng vì độ quan hệ rộng như vậy thì không thể nào thiếu tiền được rồi !!!

Còn bức ảnh ở trên mình để là vì đây là một cách làm đi vào lối mòn của bên VNG :v.... cách làm mà từ nhỏ khi mình chơi game của VNG luôn gặp cái tính năng này .... một tính năng đi vào hang cực kì đặc biệt mà nếu ai chơi game của họ cũng sẽ gặp !!!

Còn bạn nghĩ sao ?​
 

Attachments

  • 1659580867774.png
    1659580867774.png
    130.8 KB · Views: 22

Announcements